Våran Nordiska bin på en full honungsram

Vi försöker göra sort houng.

På bilden ser ni den ljusa försommar honungen och en mörkare högsommar honungen.

Ett litet nordisk bi som landa på mig när jag besökte kupan.

Bisamhällen och honung.

Under våren 2018 börja vi med biodling. Vi har valt att inte bara skaffa bin utan vi har valt att hjälpa till med att få det nordiska biet att komma tillbaka, Apis mellifera mellifera är en naturlig underart till honungsbiet.


Under andra hälften av 1900-talet började det nordiska biet trängas undan genom import och inkorsning av flera andra underarter (framför allt med Carnicabiet) från de södra och östliga regionerna i Europa och Ligusticabiet från Italien. Detta gav upphov till en rad olika, delvis mera aggressiva hybridraser, vilket i sin tur trängde ut det nordiska biet helt eller delvis.


Numera finns det samhällen med nordiska bin bara på ett begränsat antal områden i världen. För närvarande sker därför flera lokala aktioner för att återetablera det nordiska biet.

Det nordiska biet är ett otroligt snällt bi som inte alls har samma aggrisiva betende viket är trevligt när man jobbar med dem.


Det nordiska biet är anpassat till vårat växlande klimat vilket gör att de har lättare för att klara vintern och de klara av att flyga vid lägre tempratur.


Vi har för tillfället 12 renrasiga nordiska samhällen som vi hoppas ska kunna öka under kommande år .

För att ha råd med att utveckla våran biodling säljer vi honung som bina producerar.

Vi kommer även att sälja avläggare (bisamhällen) för att sprida rasen och kunna ha råd att utveklas snabbare.


Är du intresserad av att bli biodlare eller köpa samhällen av oss klicka på boka samhällen vid sidan.

Beställ

Donera gärna för att hjälpa det nordiska biet, alla donationer till bina kommer till otrolig nytta. En kupa kostar ca 1500-2000 i matrial inköp så varje krona hjälper massor.